PROTOTYPE SHOP MEAT FRESH BY TYSON

เป็นการออกแบบ PROTOTYPE SHOP ร้านต้นแบบ สำหรับแบรนด์ MEAT FRESH BY TYSON การตกแต่งเน้นสไตล์ลอฟเข้ามาเสริมแต่ง และมีโครงสร้างของตัวอาคารในสไตล์นอร์ดิก โดยตัวอาคารเลือกใช้สีแดงเนื่องจากเป็นสีอัตลักษณ์ และยังเป็นโทนสีที่ให้ความรู้สึกรวดเร็วทันใจ และเพื่อให้คนที่ผ่านไปมาสะดุดตากับร้านแห่งนี้นั้นเอง

Location

Minburi, Bangkok

Area

122 ตร.ม.

Year

2022