WINE CATALOG

ร้านไวท์ที่เน้นการตกแต่งในสไตล์สัจจะวัสดุและผสมผสานไปด้วยสไตล์ลอฟท์ เพิ่มลูกเล่นด้วยไฟที่ตกแต่งตามตู้ หรือตัว SHELF โดยตัวร้านมีจุดเด่นนั้นคือโคมไฟพระจันทร์ที่ห้อยอยู่กลางร้าน เป็นการสร้างบรรยากาศให้ดูอบอุ่น และโรแมนติกไปในตัว

Location

Bangkhuntien, Bangkok

Area

41 ตร.ม.

Year

2022